Anstrengelsesudløst Astma

Anstrengelsesudløst astma skyldes spasmer (kramper) i de nedre luftveje kaldt bronkierne. Tilstanden skyldes varmetab og fald i fugtigheden af lungerne og opstår hyppigere i patienter med almindelig astma. Spasmerne opstår typisk 5-15 minutter efter påbegyndelse af løb, hvilket medfører forpustethed, hoste og pibende vejrtrækning.

Hvad du selv kan gøre:

  • Træn regelmæssigt og varm langsomt op.
  • Sænk tempoet og undgå at løbe hårde intervaller og lignende indtil behandlingen fungerer.
  • Undgå at løbe i kulde eller dæk munden med en buff (tørklæde)
  • Undgå at løbe i tør luft.
  • Hvis du har astma bør du undgå udløsende faktorer heraf.

Lægelig behandling:

  • Lungefunktionstest, anstrengelsestest og reversibilitetstest til vurdering af lungerne.
  • Behandling med inhalations beta-2-agonist eller anden medicin. Eventuelt henvisning til lungemediciner med henblik på yderligere behandling.

Løbedoktor er ikke en erstatning for lægelig behandling. Opsøg altid læge ved manglende bedring eller forværring af tilstanden (Ansvarsfraskrivelse).

Referencer: