Fibersprængning i baglåret

Baglårets muskler kan strækkes under især hurtigt løb hvorved en fibersprængning opstår.  Herved overrives nogle af musklens fibre, typisk i området omkring senen hvor musklen hæfter til knoglen.  Når muskelfibrene overrives medføre det en blødning der forværrer symptomerne. Derudover kan der ofte føles en fordybning omkring fibersprængningen hvor de overrevne fibre tidligere lå. I baglåret drejer det sig hyppigt om biceps femoris musklen samt semitendinosus og semimembranosus musklerne. Særligt i tilfælde hvor eksplosivt løb udføres uden opvarmning er risikoen for at pådrage sig en fibersprængning stor. Derudover er du i forøget risiko for at få en fibersprængning hvis du tidligere har haft en. Det kan tage lang tid at komme tilbage til samme træningsmængde, typisk flere måneder. Derfor er det vigtigt at øge træningsmængden gradvist, da man ellers er i risiko for  at forværre skaden og forlænge tiden du er skadet.

Hvad du selv kan gøre:

Initielt:

 • Aflastning ifølge RICE princippet: Ro, Is, Kompression og Elevation.
 • Betændelsesdæmpende medicin (NSAID) i form af ibrufen tabletter eller voltaren gel. Følg altid den vedlagte vejledning.
 • Blød massage for at fjerne blødningen fra området. Bliver  den ved skaden kan den være med til at forlænge forløbet pga. forkalkninger.
 • Undgå udstrækning i begyndelsen, da det kan forværre skaden.

Senere:

 • Cykling eller anden alternativ træning der ikke fremkalder smerter og som øger blodcirkulationen i området.
 • Udstrækninger indenfor smertegrænsen.
 • Grundig opvarmning inden hver træning samt gradvis øgning af træningsmængden samt løb på blødt underlag fx i skoven.
 • Styrketræning af de berørte muskler i baglåret

 • Massage og elektroterapi ved fysioterapeut.
 • Kinesiotape
Påsættes med 50% stræk, ved musklen der er skadet. I dette tilfælde drejer det sig om en fibersprængning på indersiden af baglåret i ‘Semitendinosus’ musklen.

Lægelig behandling:

 • I sjældne tilfælde kan senen overrives fuldstændigt. Dette kan bekræftes med en MR-skanning hvorefter man kan sy den fast ved en operation.

Løbedoktor er ikke en erstatning for lægelig behandling. Opsøg altid læge ved manglende bedring eller forværring af tilstanden (Ansvarsfraskrivelse).

Referencer: