Flåtbid & borreliose

Borreliose er en sygdom forårsaget af borrelia bakterier fra flåter gennem flåtbid. Ca 2% af flåtbid fører til borreliose. Sygdommen inddeles i 3 stadier. Desto tidligere diagnosen stilles og behandlingen iværksættes desto kortere sygdomsforløb vil der være. Skovflåten findes i hele Danmark, men er mere udbredt i den østlige del. Derudover er sygdommen hyppigere i månederne mellem maj og september.

Stadium 1:

  • tidlig lokaliseret lokalisation: Et rødt udslet som spreder sig hurtigt i et cirkelformet forløb også kendt som ”Erytema migrans” opstår 1-2 uger efter infektion. Der kan desuden være let feber og lymfeknudehævelse. De fleste forsvinder efter nogle uger. Nogle få mennesker udvikler blå-røde smertefri papler forskellige steder på kroppen.

Stadium 2:

  • Dissemineret infektion tidlig fase: 4-8 uger efter flåtbidet kan man udvikle ”neuroborreliose” . Her har infektionen spredt sig til det centrale nervesystem og kan medføre subakut hjernehindebetændelse, påvirkning af kranielle nerver og kan bl.a. medføre at ansigtet hænger pga. påvirkning af fascialis nerven samt psykiske forandringer. Derudover ses almensymptomer med muskel- og ledsmerter i ét eller flere led. I svære tilfælde kan der opstå påvirkning af hjertevævet.

Stadium 3:

  • Dissemineret infektion sen fase: Borrelia infektioner der har varet måneder til år kan medføre blårøde misfarvninger af huden særligt på benene. Derudover er der ofte muskel- og ledsmerter samt sensorisk påvirkning.

Hvad du selv kan gøre:

  • Tildæk huden når du løber i skoven. Efter løbeturen skal du tjekke kroppen i varme områder som skridtet, mellem ballerne, under armene mv. Insektmidler kan benyttes hvis man løber i områder hvor man ved der er mange flåter.
  • Bakterien overføres indenfor de første 24 timer, derfor skal flåten fjernes så hurtigt som muligt. Hvis du efter 1-2 dage har en lokal bidreaktion kræver det ingen behandling. Hvis du ingen andre symptomer har behøver du ikke opsøge læge.

Hvad din læge kan gøre:

  • Hvis du har klinisk symptomer på borreliose som beskrevet ovenfor eller undersøgelser viser at du har pådraget dig infektionen skal du behandles med antibiotika i alle stadierne af sygdommen.  Prognosen er god ved korrekt behandling.
  • Symptomer efter akutfasen i form af subjektiv muskulære smerter og træthed kaldes ”Post-lyme syndrom”. Ved disse patienter er der ikke videnskabeligt grundlag for aktiv vedvarende infektion og derfor er det ikke nødvendigt med langvarig antibiotikabehandling.

Løbedoktor er ikke en erstatning for lægelig behandling. Opsøg altid læge ved manglende bedring eller forværring af tilstanden (Ansvarsfraskrivelse).

Referencer: