Højdesyge

Når det barometriske tryk falder sker der et samtidigt fald i partialtrykket af ilt hvorved mindre ilt er til rådighed i indåndingsluften (hypobarisk hypoxi). I Europa vil de hyppigste tilfælde af højdesyge skyldes hurtig opstigning til højder over 3000m uden tilvænning til højden (akklimatisering).

 • Reguleringsmekanismer:
  • Akklimatisering: Akklimatisering involverer en serie af justeringer der giver kroppen mulighed for at tilvænnes det lavere ilt niveau. Tilvænningen kan tage dage til uger og i nogle tilfælde måneder og varierer fra person til person.
  • Vejrtrækningsfrekvens og hjertefrekvens stiger
  • Antallet af røde blodlegemer stiger
  • Som følge af trykstigning i lungekredsløbet ændres salt og pH balancerne i blodet hvorved nyrerne påvirkes.
 • Symptomer:
  • Akut Højdesyge (AMS): Hovedpine, øget trætbarhed, svimmelhed, kvalme, nedsat appetit. Disse symptomer afhænger af hastigheden hvormed opstigningen forløber, samlet tid i højderne, fysisk udtrætning og individuel tilpasningsevne til højderne. Typisk udvikles symptomerne efter 6-10 timer, men kan også komme før og efter.
  • Højdehjerneødem (HACE): Som tegn på højdehjerneødem udvikles dårligere mental tilstand, døsighed, tab af fuld kontrol af kroppens bevægelser med balanceforstyrrelser og motoriske forandringer (ataksi). Disse symptomer er typisk relateret til højere højder, men kan udvikles helt ned til 2500 meters højde.
  • Højdelungeødem (HAPE): Udvikles typisk den anden dag i højder over 3.000 m og forsvinder typisk efter 4 dage. Symptomerne er åndenød i hvile, trykken for brystet, blåfarvning af huden, og i svære tilfælde rødt skummende spyt.
 • Forebyggelse:
  • Gentagne ophold i højderne kan have en beskyttende effekt imod udvikling af symptomer.
  • For at sikre optimal tilvænning bør alkohol og andre sederende midler undgåes.
  • Drik rigeligt.
  • Undgå nedkøling.
 • Træningsspecifik forberedelse:
  • Inden afrejse:
   • Benyt ugerne optil afgangen til at træne højintens intervaltræning så din maksimale iltoptagelse øges (VO2 max)
   • Inden afrejse bør det overvejes at få taget blodprøver ved egen læge med henblik på at få målt mængden af tilgængeligt jern idet jernforbruget øges i højden.
   • Om højdetelte: Højdetelte sænker ilt niveauet i luften uden at ændre det atmosfæriske tryk hvorved kroppen stimuleres til at producere flere røde blodlegemer. Flere studier har vist at benyttelse af højdetelt kun har effekt ved ophold af minimum 12 timers varighed dagligt.
   • Om masker: maske der dækker næse og mund fungerer som når man trækker vejret gennem et sugerør. De kan således øge lungekapaciteten men ændrer ikke det atmosfæriske tryk eller ilt niveauet.
  • Efter ankomst til højderne:
   • Nedjuster træningsintensiteten de første to uger.
   • Forvent at restitutionen efter træning i form af muskelømhed, træthed mv. tager længere tid som følge af mindre ilt.
    • Under løbet:
     • Den øgede ventilationsfrekvens medfører et større væsketab. Drik derfor rigeligt og mere end normalt.
     • Ved ankomst og under opholdet i højderne spis ofte små kulhydratholdige måltider.
 • Om akklimatisering:
  • Opstigning med maximum 500m pr. dag i højder over 2000m.
  • Ved højder over 600m bør højden hvori man sover ikke øges med mere end 600m pr. døgn.
  • Indsæt en dag uden opstigning for hver 600-1200m opstigning over 2500m.
  • Ved tegn på væske i lungerne kan en nedstigning på minimum 600meter hjælpe.
 • Forebyggende medicinsk behandling: Lægen kan udskrive præparater som acetazolamid, dexamethason og acetylsalicylsyre inden din tur. Bestil en tid ved din læge for at høre mere.
 • Behandling: Behandlingen af højdesyge og alvorligere symptomer er i høj grad afhængig af lægelig behandling.
  • Hvad du selv kan gøre:
   • Akut højdesyge:
    • Hvile og rehydrering.
    • Stands opstigningen. Tilvænning uden nedstigning tager typisk 2-5 dage.
    • Videre opstigning bør udføres med omtanke.
    • Nedstigning afhængigt af graden af symptomer. 500-1000m. nedstigning helbreder moderate symptomer. Ved tilstande som højdehjerneødem og højdelungeødem bør nedstigningen være større. En nedstigning på 500-1.000 m helbreder moderate gener, mens alvorlig højdesyge kræver yderligere nedstigning
  • Lægelig behandling:
   • Ilt behandling.
   • Bærbar trykkammer behandling: Trykkammeret kan simulere nedstigning op til 2500-3000m.
   • Medicinsk behandling med bla. Acetazolamid & dexamethason (binyrebarkhormon)

Løbedoktor er ikke en erstatning for lægelig behandling. Opsøg altid læge ved manglende bedring eller forværring af tilstanden (Ansvarsfraskrivelse).

Referencer: