Hugorm

Hugormen er den eneste slange i danmark og norden med gift i biddet. Den har et mørkt zik-zak mønster med en lysere baggrund. Der findes dog hugorme uden mønster i brune og sorte farver. Man kan skelne mellem hugormen og  den ikke giftige ‘snog’ baseret på snogens gule nakkepletter som ikke findes på hugormen.

Symptomer:

  • Cirka 1/3 af hugorme bid er uden gift. Initielt vil det eneste tegn på biddet være to synlige mærker. Hugormebid er for voksne, raske personer ikke livstruende. Børn, ældre, gravide og syge er oftere udsat for alvorligere følger. Symptomerne på et hugormebid er er svimmelhed, mavesmerter, kvalme, opkastninger, hjertebanken. Der kan ses lavt blodtryk samt besvær med vejrtrækningen som ofte starter efter få minutter. Der ses lokale reaktioner ved bidsåret, rødme, ødem. Andre forstyrrelse, herunder af blodets evne til at størkne udvikles langsommere over 2-3 døgn

Behandling:

Hvad du selv kan gøre:

  • Afkøl bidstedet med koldt vand. Hold området i ro i en placering lavere end overkropen. Stop med at løbe og undlad at gå da det spreder giften.
  • Undlad at skære eller suge i bidstedet.
  • Ring efter en ambulance. Observation i 6-8 timer er nødvendig. Der findes en modgift mod hugormebid. Hvis der ikke er en lokal reaktion ved bidstedet efter de første 30 min er lille risiko for alvorlige komplikationer.
  • Hvis der udvikles åndedrætsbesvær eller nedsat bevidsthed bør luftvejende sikres ved at bøje hovedet forsigtigt bagover og løfte hagen frem.
  • Hvis pulsen forsvinder bør hjertemassage opstartes.

Løbedoktor er ikke en erstatning for lægelig behandling. Opsøg altid læge ved manglende bedring eller forværring af tilstanden (Ansvarsfraskrivelse).

Referencer: