Hveps & bi

Hvepse, honning- og humlebier samt stor gedehamps kan alle medføre allergiske reaktioner hvis de stikker. Hvepse lever af fødevarer som kød og sukkerholdige sager hvorimod bier lever af pollen, nektar og frugtsaft. Brodden på insektet er forbnudet med en giftblære og har modhager. Hvis man har reageret med en allergisk reaktion mod et bistik vil man ikke nødvendigvis reagere på et hvepsestik.

Symptomer:

  • Smerte, rødme og hævelse ved stikket. I nogle tilfælde ses store hævelser som tegn på allergisk reaktion. Der ses hyppigt milde reaktioner i form af hudkløe og rødmen samt utilpashed. I tilfæde af allergiske reaktioner vil der være vejrtrækningsproblemer samt hævelse af luftvejene og astmalignende symptomer. Nogle udvikler mavesmerter, kvalme, opkast og diarré. Anafylaktisk (allergisk) shock kan medføre død.

Hvad du selv kan gøre:

  • Fjern brod og giftblære hurtigst muligt.
  • Afkøl stikstedet, da det kan hæmme spredningen af gift.
  • Ved påvirkning af kredsløbet med påvirket puls og vejrtrækning skal hovedet ligge under hjertehøjde (trendelenburg’s leje)
  • Hvis du er ude og løbe langt og ikke har mulighed for at opsøge hjælp kan du med fordel have antihistamin piller med i din førstehjælpspakke. Følg altid den vedlagte vejledning.

Lægelig behandling:

  • Lokale reaktioner behandles med smertestillende og antihistamin. Større reaktioner kan behandles med binyrebarkhormon.
  • Hvis man tidligere har haft en generaliseret reaktion bør man have adrenalin til selvbehandling ved fremtidige insektstik.
  • I tilfælde af tidligere allergiske reaktioner med systemiske reaktioner er det aktuelt at udføre en allergitest.

Løbedoktor er ikke en erstatning for lægelig behandling. Opsøg altid læge ved manglende bedring eller forværring af tilstanden (Ansvarsfraskrivelse).

Referencer: