Kronisk muskellogesyndrom

Kronisk muskellogesyndrom er en tilstand der for løbere opstår i én af underbenets muskelloger. Underbenets forreste muskelloge påvirkes hyppigst men de øvrige muskelloger kan også rammes, herunder den udvendige samt de to bagerste loger – den dybe og den overfladiske. Kronisk muskellogesyndrom ses hyppigt blandt løbere der øger træningsmængden hurtigt. Tilstanden skyldes en hurtig øgning i muskelmassen kombineret med en dårlig eftergivelighed af muskelfascierne. Dette medfører at musklerne under træning øger deres fylde og dermed øges trykket i logen hvorved blodforsyningen til musklen hindres indtil den bliver mindre igen ved ophør af belastning. Symptomerne er belastningsrelaterede smerter i underbenet der forbedres under hvile. Musklen føles efter få minutters aktivitet spændt og øm. I svære tilfælde kan foden ikke løftes mod skinnebenet og der kan være føleforstyrrelser.

Hvad du selv kan gøre:

Initielt:

  • Begræns fysisk aktivitet i underbenet.
  • Alternativ træning, fx roning eller andre aktiviteter der benytter overkroppen i højere grad end underekstremiteten.

Senere:

  • Udspænding af muskler og bindehinder i underbenet. Herunder foamrolling, udstrækning og massage.
  • Gradvis genoptagelse af løbetræning efter 3 måneders pause.
  • Undgå at løbe på hårdt underlag ved genoptagelse af løb.
  • Benyt fodtøj med god støddæmpning.

Lægelig behandling:

  • Sikker diagnose ved måling af trykket i muskellogen under hvile og ved belastning.
  • I tilfælde uden effekt af konservativ behandling kan kirurgisk spaltning af fascien afhjælpe symptomerne. Træning vil typisk kunne genoptages 6-8 uger efter spaltning af forreste muskelloge og længere ved den dybe bagerste muskelloge.
  • Ved muskellogesyndrom som følge af arvævsdannelse fra tidligere skade kan der være gavn af binyrebarkhormon insprøjtning.

Løbedoktor er ikke en erstatning for lægelig behandling. Opsøg altid læge ved manglende bedring eller forværring af tilstanden (Ansvarsfraskrivelse).

Referencer: