Kulde og frostskader

Frostskader relateret til løb er typisk lokale da den fysiske aktivitet opretholder kernetemperaturen og involverer områder som  fingre, tæer, næse, ører og penis.  Hvis kernetemperaturen falder vil frostskaderne opstå hurtigere. Der skelnes mellem overfladiske frostskader hvor huden er hvid med en prikkende og smertende fornemmelse samt dybe frostskade hvor huden er hård og ikke kan bevæges mod det underligende væv. Overfladiske frostskader svarer til 1. og 2. grads forbrændinger og dybe frostskader svarer til 3. og 4. grads forbrændinger.

Hvad du selv kan gøre:

  • Undgå yderligere frostskader ved at finde frem til et varmt sted. Fjern vådt og komprimerende tøj.
  • Drik varme, sukkerholdige drikke.
  • Hold fingre og tæer  varme steder på din egen eller en andens krop. Som fx armhulen, på brystet eller i skridtet. Gnid ikke på de berørte områder.

Lægelig behandling

  • I tilfælde med dybe frostskader skal du opsøge lægelig hjælp. Beskyt det skadede område mod fysisk skade som slag.  Ved dybere frostskader vil  behandlingen af samtidig opstået nedkøling (hypotermi) af kroppen have første prioritet. Den lægelige behandling består  initielt af optøning af området med samtidigt medicinsk smertedækning. I tilfælde med risiko for infektion behandles med antibiotika.  Videre behandling afhænger af komplikationer og graden af dødt væv.

Løbedoktor er ikke en erstatning for lægelig behandling. Opsøg altid læge ved manglende bedring eller forværring af tilstanden (Ansvarsfraskrivelse).

Referencer: