Langeland Ultra

 

Dato:

 • Løbet planlægges afholdt i september 2021. Nærmere dato tilkommer.

Distancer og elevation:

 • 50+miles og 50+km
 • Omkring 200 højdemeter for begge ruter.

Om ruterne: 

 • Turen har start og mål ved parkeringspladsen ved Hesselbjerg Strand. Løberne vil bevæge sig med uret rundt om øen hvor den vil krydses på 2 forskellige niveauer for hver distance. Ruten er langs øens kyst og følger blandt andet den sydfynske øhavssti. Kystlinjen veksler mellem lerede klinter, strandenge og strandsøer. En del af strandsøerne er inddæmmet og tørlagt. Mens østkysten er en udligningskyst med unge sandaflejringer, er den bugtede, læprægede vestkyst præget af morænelandskabet. Langeland garanterer enestående naturoplevelser i kystlandskabet krydret med rig kulturhistorie. Ruten vil ikke være markeret hvorfor det er obligatorisk at løbe med kort og GPS.
 • Foreløbig 50+km rute (57km):
 • Foreløbig 50+miles rute (85km):

Obligatorisk udstyr:

 • Førstehjælpsudstyr
 • Regnjakke og regnbukser
 • Fuldt opladet mobiltelefon
 • Dankort / Penge i nødstilfælde.
 • Energi og væske til indtagelse mellem depoterne
 • Ruten vil ikke være markeret hvorfor det er obligatorisk at løbe med kort og GPS.

Depoter:

 • Løbet vil være “Self-supported” med primært ubemandede depoter hver 10-20km hvor der vil være vand, energidrik, sodavand, frugt, energibar, slik mm.
 • Der vil være opsat affaldssække ved hvert depot – brug dem venligst.
 • Man må gerne have egne hjælpere ved depoterne med egne forsyninger og skift af udstyr mv.
 • Der vil være mulighed for dropbag ca. halvvejs ved et bemandet depot.

Antal deltagere:

 • Max 50 deltagere pr. distance.

Regler:

 • Alle løbere over 18 år kan deltage.
 • Benyttelse af vandrestave er tilladt.
 • Den angivne rute skal følges. Forlades denne skal man hurtigst muligt finde tilbage. I tilfælde af genveje vurderer løbsledelsen om der skal gives tidsstraf.
 • Det er tilladt at handle i lokale butikker og modtage hjælp fra lokale langelændere undervejs.
 • Der vil ikke være afspærring af naturen. Der løbes ud fra de gældende færdselsregler.
 • Ved ekstreme vejrforhold forbeholder løbsledelsen sig retten til at stoppe eller annullere løbet.
 • Deltagelse i løbet er på eget ansvar. Løbsledelsen kan ikke drages til ansvar for skader, uheld og lignende i forbindelse med løbet.
 • Tilmelding er bindende. Beløbet refunderes ikke og deltagelsen kan ikke overføres til året efter. Startnummer må gerne overdrages eller sælges til andre.
 • Alle resultater indberettes til DUV Ultramarathon-Statistik

Udgåelse:

 • Skulle en deltager udgå, blive skadet eller lignende kontaktes løbsledelsen hurtigst muligt: Andreas Chatterton, Tlf: 53589370

Om Langeland: 

 • 52 km lang og 5-10 km bred ø sydøst for Fyn; 284 km2, 12.384 indb. (2017). Langeland har fast forbindelse til Siø samt Tåsinge og herfra til Fyn. Øen består af et bølget bundmorænelandskab med over 1000 enkeltbakker, kaldet hatformede bakker, der ligger i parallelle strøg i øens længderetning, og som hæver sig op til 10-30 m over det omgivende terræn. Et stort antal dysser og jættestuer er bevaret på øen, bl.a. langdyssen Kong Humbles Grav
Vis dette opslag på Instagram

Store dele af ruten forløber langs vandet, med rig mulighed for flotte udsigter som denne ☀️? #langelandultra

Et opslag delt af Langeland Ultra (@langelandultra) den