Ledvæskeudposning i knæhasen

Ledvæskeudposning i knæhasen (baker cyste/popliteacyste) opstår når ledvæsken medfører en udposning gennem ledkapslen svageste del i knæhasen. Udposningen er hyppigt associeret med andre knælidelser som slidgigt, inflammatoriske tilstande eller skade på meniskener. Symptomerne er hævelse i knæhasen, eventuelt smerte i læggen. Hvis knæet holdes i ro i længere tid vil hævelsen aftage. Cysten kan i nogle tilfælde briste og medføre kraftige smerter. Tilstanden er i sig selv fredelig og godartet, men det er vigtigt at få undersøgt udfyldninger i knæhasen da det kan være andre tilstande som fx en dyb venøs trombose (blodprop).

Hvad du selv kan gøre:

Lægelig behandling:

  • Lægen kan vha. ultralyd bekræfte at der er tale om en bakercyste og derved udelukke differentialdiagnoser. En MR-skanning kan synliggøre eventuelle brusk eller meniskskader. Derudover kan undersøgelsen og eventuelt blodprøver klargøre om der er en anden tilstand der er skyld i hævelsen.
  • I nogle tilfælde kan lægen suge væsken ud af knæet, hvilket lindrer smerterne. Samtidig indsprøjtning af binyrebarkhormon kan være gavnlig.
  • Store cyster kan fjernes kikkert kirurgisk med samtidig behandling af den tilgrundeliggende årsag til cysten.

Løbedoktor er ikke en erstatning for lægelig behandling. Opsøg altid læge ved manglende bedring eller forværring af tilstanden (Ansvarsfraskrivelse).

Referencer: