Løbetræning for børn

Barnets udvikling inddeles i spædbarnsfasen (0-2 år), tidlig barndom (3-5 år), barndom (6-9 år) og sen barndom (10-12 år), med gradvise forbedringer i motorik, syn, indlæringsevne med mere. Træningsintensiteten og længden samt træningshyppighed, bør afhænge af alder, køn og pubertet. Derudover skal børn opfordres til at deltage i en bred vifte af aktiviteter og idrætsgrene indtil midten af teenage årene, hvor specialisering i én specifik idrætsgren kan finde sted.

Alder Distance
Under 9 år 3 km
9-11 år 5 km
12-14 år 10 km
15-16 år 21.1 km
17 år 30 km
18 år 42.2 km

Den maximale distance for en enkelt løbetur afhænger af alderen og kan ses i tabellen ovenfor. Den ugentlige træningsmængde bør ikke være højere end det dobbelt af den maximale distance for én enkelt løbetur, fx. 20km for en 12-årig. Børn under 14 år bør ikke træne mere end 3 gange ugentligt. Fra 15-18 år kan barnet træne op til 5 gange ugentligt. Alle træninger bør forudgåes af en grundig opvarmning og udstrækning af relevante muskelgrupper.

Generelle råd:

  • Opfodre dit barn til at deltage i idrætsaktiviteter det er interesseret i.
  • Gør løb til leg – spil forskellige boldspil, leg fangeleg, tagfat med mere.
  • Fokuser på barnets indsats og ikke på resultaterne.

Hvis dit barn bliver skadet:

Idrætsskader ved børn adskiller sig fra voksne både ved den lægelige behandling og barnets ‘coping mekanismer’. Børn har dårligere koncentrationsevne og forståelse for betydningen af genoptræning. Derfor er målsætninger for genoptræningen af stor betydning, med gradvise delmål undervejs. Det er vigtigt at barnet føler sig inddraget i rehabiliteringen og derved selv tager et ansvar for at blive rask.

Løbedoktor er ikke en erstatning for lægelig behandling (Ansvarsfraskrivelse).

Referencer: