Lyn

Lyn kan komme langt fra centrum af stormen og det kan være svært at vurdere hvilken lyd der svarer til et bestemt lyn. Regler om at sekunder fra lyn til torden svarer til en bestemt afstand er derfor forkerte. Derudover bevæger storme sig med forskellige hastigheder. De fleste skader fra lynnedslag skyldes udbredningen af strømmen gennem jorden. Når et lyn rammer jorden kan det desuden ’hoppe’ fra en genstand til en anden.

Sådan forebygger du at ende i en storm:

  • Tjek vejrudsigten på forhånd.
  • Undlad at følge andre der går i retning af stormen når du selv er i tvivl om det er sikkert. Hold dig især fra bjergtoppe og flade ubevoksede områder. Det er menneskeligt at tænke at situationen er mere sikker når der er andre, men de fleste skader fra lynnedslag skyldes manglende indsigt i situationens alvor.
  • Hvis du har været i en lignende situation før uden at blive ramt af lynet er der ingen garanti for at du ikke bliver ramt denne gang. Tag derfor altid den sikre beslutning.

Når du er midt i en storm:

  • Gem dig under en klippe der danner et halvtag. Gerne med så god dybde som muligt så du sidder godt gemt. Undgå store vandpytter som er strømledende.
  • Sid i ”lyn positionen” hvis du ingen andre muligheder har. Herved ’vandrer’ strømmen en kortere afstand gennem dig og derved bliver skaden mindre.  Sid gerne på din taske/jakke så du ikke er i direkte kontakt med underlaget. Undlad at røre ved eventuelle vandrestave da disse leder strømmen.
Positionen du bør indtage når du er omgivet af lyn
  • Hvis ud er sammen med andre skal i sprede jer ud så i minimerer risikoen for at i alle bliver ramt på samme tid. Herved kan de der ikke bliver ramt hjælpe den der eventuelt gør.
  • Vent indtil stormen er tilstrækkeligt langt væk til at det er sikkert at bevæge sig ud igen.

Hvis du eller en fra gruppen bliver ramt et lyn:

  • Find et sikkert sted imellem træer med tykke stammer eller under en klippe.
  • Tilkald hjælp hvis det er muligt. I samråd med gruppen og alarmcentralen må i beslutte om i skal søge et sikkert sted hen.
  • Hvis den tilskadekomne har fået hjertestop påbegyndes hjerte lunge redning.

Løbedoktor er ikke en erstatning for lægelig behandling. Opsøg altid læge ved manglende bedring eller forværring af tilstanden (Ansvarsfraskrivelse).

Referencer: