Menisklæsion

Knæet har en lateral og medial menisk (mod ydersiden og indersiden), der hviler på toppen af skinnebenet. Imellem dem er det interkondylære område der indeholder det forreste- og bagerste korsbånd. Meniskerne er fibrøse bruskskiver som bidrager til stabilitet i knæet og fordeler vægtbelastningen i knæleddet så sliddet på knogle og bruskflader mindskes. Den yderste 1/3 af meniskerne er karførende og har derfor mulighed for at hele. Skader på menisken kan opstå som følge af traume med vrid der medfører at menisken indklemmes og derved beskadiges samt slitage ved gentagne belastninger som fra løb. Skader opstår hyppigere på den mediale menisk i knæets inderside da den er fikseret til knæets laterale kollaterale ligament.

Symptomerne på meniskskade er hævelse af knæet samt smerter i ledlinjen der forværres i hugsiddende stilling, trappegang mv. Derudover kan der afhængigt af skadens form og omfang opstå aflåsningstilfælde og ’menisk klik’ fra knæet. Symptomerne vil forværres ved fysisk aktivitet.

Hvad du selv kan gøre

Initielt

Senere:

  • Vægttab ved overvægt (BMI over 25).
  • Alternativ træning
  • Efter lægelig konsultation og udredning:
    • konservativ behandling ved mindre skader hvor smerten aftager på kort tid (uger) eller skader der ikke er opstået som følge af traume. Behandlingen består af aflastning samt fysioterapeutisk genoptræning. Patienter over 40 år med degenerative skader uden mekaniske symptomer samt patienter med påvist slidgigt (artrose) kan have gavn af trænings og uddannelsesprogrammet ’Godt Liv med Artrose i Danmark’ (GLA:D).

Lægelig behandling:

  • Udelukkelse af andre samtidige skader som fx knoglebrud og korsbåndsskade ved brug af ultralyd, røntgen, MR-skanning.
  • Kikkertkirurgisk behandling af meniskskaden (atroskopi) med fjernelse af det beskadigede væv eller fiksering af menisken ved suturering i særlige tilfælde. Kirurgisk behandling er førstevalg ved traumatiske skader samt vedvarende symptomer 4-8 uger efter skaden først præsenterede sig samt ved aflåsning i knæet. Fysioterapeutisk opfølgning på hospitalet bør benyttes efter operation.

Løbedoktor er ikke en erstatning for lægelig behandling. Opsøg altid læge ved manglende bedring eller forværring af tilstanden (Ansvarsfraskrivelse).

Referencer: