Muskelbristning i lysken

Lårets indadførere er alle placeret i lyskenen og fæster på skambensknoglen ’tuberculum pubicum’. Det drejer sig om adduktor longus, adduktor brevis, adduktor magnus, gracilis samt pectineus musklen

Bristningerne opstår typisk ved fæstet til adduktor longus musklen. Hvis bristningen sidder helt inde ved fæstet er der større risiko for længere forløb end hvis den sidder få cm fra fæstet hvor skaden heler hurtigere. Særligt retningsskift under løb kan medføre bristning af musklerne i lyskenen. Skadens omfang kan variere fra små bristninger ’mikrorupturer’ til komplet overrivning. Skaden medfører smerter ved tryk langs senen samt under udspænding og belastningsrelaterede smerter med styrke afhængende af skadens omfang. Muskelbristningerne har et stort potentiale til at blive et kronisk problem.

Hvad du selv kan gøre:

initielt:

Senere:

  • Gradvis genoptræning af hoftens indadførere.
Det berørte ben føres ind mod kroppens midten med modstand fra elastikken.

  • Alternativ træning
  • Tilstedeværelse af skæv symfyse (ledforbindelsen mellem bækkenknoglerne, foran blæren), kan forsøges korrigeret ved at gøre følgende:
    • Lig på ryggen med både hofter og knæ bøjet 90 grader. Dernæst presser benene udad mod modstand fra hænderne i 5 sekunder efterfulgt af en sammenklemning af benene i 5 sekunder, med hænderne placeret mellem knæene. En eventuel ‘klik’-lyd kan opstå når symfysen justeres på plads.

Lægelig behandling:

  • Ultralydsvejledt diagnosticering med udelukkelse af differentialdiagnoser fx i hofteområdet
  • I tilfælde med komplet ruptur kan senen syes sammen kirurgisk.

Løbedoktor er ikke en erstatning for lægelig behandling. Opsøg altid læge ved manglende bedring eller forværring af tilstanden (Ansvarsfraskrivelse).

Referencer: