Osgood-Schlatter

Osgood Schlatter er en betegnelse for betændelse i fæstet af senen fra knæskallen til skinnebenet. Tilstanden er hyppig blandt fysisk aktive unge mellem 9 og 14 år og ses ikke hos voksne. Der opstår smerter og buleformet hævelse i den øvre del af skinnebenet under og efter aktivitet. Sygdommen skyldes gentagne træk i lårmuskelens sene ved tilhæftningen til skinnebenet (traktionsosteokondrit). Smerterne ses ved løb, hop og andre aktiviter samt når knæet holdes bøjet i længere tid. Der er desuden smerte ved berøring i området. Smerterne forsvinder typisk i løbet af ½ til 1 ½ år, men bulen forbliver typisk.

Hvad du selv kan gøre:

Initielt:

  • Aflastning ifølge RICE princippet: Ro, Is, Kompression og Elevation.
  • Justering af trænings mængde og trænings form afhængigt af graden af smerte. Undgå ikke træning, men modicifer den afhængigt af smerternes karakter.
  • Betændelsesdæmpende medicin (NSAID) i form af ibrufen tabletter eller voltaren gel kan benyttes ved svære smerter. Følg altid den vedlagte vejledning.

Senere:

  • Aflastning af knæet hvis du i en periode har trænet for meget.
  • Ved smerter efter aktiviter kan smerte og hævelse lindres med ispakning.
  • Benyttelse af knæbeskyttere ved smerterne kan være gavnlig.
  • Alternativ træning der ikke fremkalder smerte

Lægelig behandling:

  • Konservativ behandling virker for næsten alle. Lægen kan henvise dig til en fysioterapeut der kan styre et genoptræningsprogram med udspænding og styrketræning af benets muskler. I nogle studier har patienter haft gavn af injektoner med hyperosmolær dextrose. Derudover kan operation i få tilfælde være indiceret.

Løbedoktor er ikke en erstatning for lægelig behandling. Opsøg altid læge ved manglende bedring eller forværring af tilstanden (Ansvarsfraskrivelse).

Referencer: