Rottesyge

I de seneste år er flere ekstremsportsudøvere der løber gennem våde områder der har pådraget sig leptospirose eller rottesyge. Man bliver inficeret med rottesyge hvis urin fra inficerede rotter kommer i forbindelse med sår eller rifter. Sygdommen ses hyppigt i fattige områder i troperne og rammer omkring en halv million mennesker årligt på verdensplan. I Danmark er sygdommen dog meget sjælden og sandsynligheden for at blive smittet er meget lav. Derfor behandler man ikke præventivt med antibiotika.

Sygdommen har 4 faser:

  • Den første fase minder om en voldsom influenza med feber, hovedpine, kvalme, ondt i leddende mv. Denne fase kan behandles med antibiotika.
  • Unden den anden fase bedres symptomerne kortvarigt inden de forværres igen.
  • Den tredje fase er karakteriseret ved smerter i lægmusklerne og gullig farvning af huden og påvirkning af de indre organer. Blodet mister desuden evnen til at størkne.
  • Den fjerde fase består af multiorgansvigt og død.

Hvad du selv kan gøre:

  • Tag ikke antibiotika før ekstremløb. Det er ekstremt få, der får rottesyge årligt i Danmark. Sidste år fik 22 danskere rottesyge hvoraf de fleste var uden relation til sport.
  • Hvis du får influenzalignende symptomer der er krafttigere end normalt efter et ekstremløb, skal du undersøges af en læge med henblik på at udelukke rottesyge.

Løbedoktor er ikke en erstatning for lægelig behandling. Opsøg altid læge ved manglende bedring eller forværring af tilstanden (Ansvarsfraskrivelse).

Referencer: