Skade på bagerste korsbånd

Mellem knæets indvendige og udvendige kammer der indeholder meniskene, findes det interkondylære område der indeholder det forreste- og bagerste korsbånd. Korsbåndene sikrer stabilitet af knæet i fremad-bagud retning. Det bagerste korsbånd udspringer fra lårbenets mediale kondyl og har tilhæftning 1 cm under bagkanten af skinnebenets øverste flade. Korsbåndet forhindrer skinnebenet i at glide bagud i forhold til lårbenet. Ofte opstår skaden i kombination med andre skader på strukturer i knæet som følge af rotation af benet på låst fod. Skader på det bagerste korsbånd udgør kun 10% af alle korsbåndsskader og skyldes lige hyppigt trafikulykker som sport.

Symptomerne på bagerste korsbåndskade er knæsmerter relateret til traumet, strækkedefekt i knæet samt hævelse. Senere kan det opleves at knæet ’giver efter’ og er ustabilt under aktiviteter som løb og sport særligt på ujævnt terræn eller med retningsskift.

Hvad du selv kan gøre:

Initielt:

Senere:

 • Konservativ behandling efter lægelig konsultation.
  • 2-3 mdr. anvendelse af bandage med bagerste korsbåndsstøtte.
  • Fysioterapeutisk genoptræning.
  • Elektrisk muskel stimulation (EMS) til modvirkning af muskelatrofi i låret og underbenet.
  • Alternativ træning som fx. kajak/kano.

Lægelig behandling:

 • Diagnostiske undersøgelser og MR-skanning kan bekræfte diagnosen samt klarlægge om der er skader på andre strukturer. Derudover kan røntgenskanning vise slidgigtforandringer i kroniske tilfælde.
 • Ved utilfredsstillende resultat af konservativ behandling eller større skader kan kikkertkirurgisk rekonstruktion udføres med samtidig stillingtagen til øvrige skader.

Løbedoktor er ikke en erstatning for lægelig behandling. Opsøg altid læge ved manglende bedring eller forværring af tilstanden (Ansvarsfraskrivelse).

Referencer: